În ordonanţa nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, act publicat în Monitorul Oficial nr. 86/1 feb. 2002, sunt prezentate obligaţiile şi răspunderile autorităţilor administraţiei publice, precum şi obligaţiile cetăţenilor. Fiecare decizie luată la nivel central sau local trebuie să ţină cont şi de dorinţele şi părerile persoanelor care vor […]