Plenul Senatului de astăzi, 13 iunie 2012, a aprobat, cu o modificare, ordinea de zi curentă, precum şi programul de lucru pentru această săptămână şi pentru perioada 18 – 24 iunie curent. Ordinea de zi a cuprins dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi şi voturile finale.
Înainte de a începe dezbaterile pe marginea iniţiativelor legislative, plenul Senatului a luat act de trecerea senatorului Sorina Plăcintă la grupul parlamentar PNL.

Cu 74 de voturi pentru, nici unul împotrivă şi 2 abţineri, plenul a aprobat procedura de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea Proiectului de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe.
Preşedintele de şedinţă a prezentat plenului o Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului la 7 iunie 2012, a următoarei iniţiative legislative:

 1. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2012 pentru stabilirea unor măsuri financiare.

În continuarea lucrărilor, plenul a fost informat cu privire la respectarea principiilor prevăzute de Protocolul (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona pentru:

 1. Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de simplificare a transferului de autovehicule înmatriculate în alt stat membru, în interiorul pieței unice – COM (2012) 164 final.
 2. Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 privind statisticile europene – COM (2012) 167 final.
 3. Propunerea de Regulament privind instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) – COM (2011) 874 final.
 4. Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 2000/60/CE și 2008/105/CE în ceea ce priveşte substanţele prioritare din domeniul politicii apei – COM (2011) 876 final.
 5. Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind programul Hercule III în vederea promovării unor activităţi în domeniul protecţiei intereselor financiare ale Uniunii Europene– COM (2011) 914 final.

În calitate de cameră decizională, Senatul a adoptat, prin vot electronic, următoarele iniţiative legislative cu caracter organic:

 1. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi a Legii gazelor nr. 351/2004.
 2. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare.
 3. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2012 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, cu caracter organic, a fost adoptat de Senat în calitate de primă cameră sesizată.

Tot prin vot electronic, plenul a adoptat următoarele iniţiative legislative, cu caracter ordinar, pentru care Senatul este primă Cameră sesizată:

 1. Proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe.
 2. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvenţe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz şi 2500-2690 MHz.

În calitate de cameră decizională, Senatul a adoptat iniţiativele legislative, cu caracter ordinar, care urmează:

 1. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Coreea, pe de altă parte.
 2. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind operaţiile transfrontaliere de poliţie aeriană.
 3. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate.
 4. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între România şi Guvernul Republicii Arabe Siriene privind transporturile rutiere internaţionale.
 5. Proiectul de lege pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol adiţional, semnat la Sofia la 21 octombrie 2009, la Acordul privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est.
 6. Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului 1 semnat de partea română la Bucureşti, la 10 februarie 2010, la Memorandumul de Înţelegere între Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării al Republicii Cehe, Ministerul Apărării al Republicii Estonia, Ministerul Apărării al Republicii Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul Apărării al Republicii Italiene, Ministerul Apărării al Republicii Letonia, Ministerul Apărării Naţionale al Republicii Lituania, Ministerul Apărării al Regatului Ţărilor de Jos, Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei, Ministerul Apărării Naţionale al Republicii Polone, Guvernul României, Ministerul Apărării al Republicii Slovenia, Guvernul Regatului Suediei şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de Transport Strategic Aerian.

Lasa comentariu