În ordonanţa nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, act publicat în Monitorul Oficial nr. 86/1 feb. 2002, sunt prezentate obligaţiile şi răspunderile autorităţilor administraţiei publice, precum şi obligaţiile cetăţenilor. Fiecare decizie luată la nivel central sau local trebuie să ţină cont şi de dorinţele şi părerile persoanelor care vor fi afectate într-o formă sau alta de aceasta. Legea transperenţei decizionale prevede acest lucru, cetăţeanului revenindu-i dreptul de a se informa asupra proiectelor care se vor derula în localitatea sa. Mai mult decât atât, acesta îşi poate exprima în mod direct opinia şi poate influenţa hotărârile viitoare ale administraţiei publice.

Astfel, toate şedinţele consiliului local sunt publice, excepţie făcând cazurile în care consilierii decid ca acestea să se desfăşoare cu uşile închise. Cetăţenii vor fi informaţi în prealabil prin mass-media sau prin orice alt mijloc de informare. Aceştia vor fi invitaţi să participe la şedinţe în care se vor discuta probleme referitoare la administrarea domeniului public sau privat al comunei sau oraşului, aprobarea bugetului localităţii etc. În acest sens, localnicii pot fi consultaţi printr-un referendum. La rândul lor, consilierii sunt obligaţi să discute cu cetăţenii şi să ofere audienţe. Pentru a rezolva cât mai eficient o problemă, fiecare persoană implicată trebuie să analizeze corect situaţia şi să caute răspunsuri în departamentul potrivit.

Administraţia publică locală este structurată astfel: Consiliul judeţean (la nivel de judeţ), Consiliul local şi primarul (la nivelul oraşelor şi al comunelor).

 

Atribuţiile primarului

–         Asigură respectarea drepturilor tuturor cetăţenilor, în conformitate cu prevederile constituţionale;

–         Este responsabil de îndeplinirea hotărârilor aprobate de Consiliul local;

–         Propune consultarea cetăţenilor prin referendum în cazul problemele de interes general;

–         Întocmeşte proiectul bugetului local şi îl supune spre aprobare Consiliului local;

–         Colaborează cu Poliţia, Jandarmeria, Pompierii şi alte instutuţii pentru a asigura liniştea şi siguranţa tuturor cetăţenilor;

–         Controlează igiena şi salubritatea spaţiilor publice, cu sprijinul serviciilor de specialitate;

–         Elaborează planul urbanistic al localităţii;

–         Se ocupă de repartizarea locuinţelor sociale, prin colaborarea cu reprezentanţi ai Consiliului local;

–         Rezolvă problemele legate de infrastructura oraşului sau comunei;

–         Conduce serviciile publice locale;

–         Emite avizele, acordurile şi autorizaţiile specifice unei anumite probleme;

–         Propune aprobarea de către Consiliul local a organigramei, a funcţiilor, precum şi regulamentul de funcţionare a aparatului de specialitate;

–         Răspunde de administrarea bunurilor domeniului public;

 

Atribuţiile Consiliului local

–         Stabileşte personalul din aparatul propriu şi desemnează viceprimarul din rândul consilierilor;

–         Avizează şi aprobă programele de dezvoltare ale comunei sau oraşului;

–         Aprobă bugetul local şi taxele şi impozitele cetăţenilor;

–         Aprobă organigrama, la cererea primarului;

–         Administrează domeniul public şi privat al localităţii;

–         Hotărăşte concesionarea, vânzarea sau închirierea bunurilor proprietate publică;

–         Poate înfiinţa instutuţii publice sau societăţi comerciale de interes local;

–         Stabileşte măsuri pentru modernizarea şi reabilitarea drumurilor;

–         Asigură condiţiile materiale şi financiare necesare unei bune funcţionări a instituţiilor publice;

–         Contribuie la realizarea măsurilor protecţiei şi asistenţei sociale;

Comment

  1. APIHTIN CRISTINA spune:

    DIN PACATE, IN ZONA BRAGADIRU NU SE INTAMPLA MAI NIMIC DIN CE ATI ENUMARAT DUMNEAVOASTRA MAI SUS..NICI MACAR UN PETIC DE STRADA NU SUNT IN STARE SA ASFALTEZE…CAINII, NU MAI SPUN, MISUNA PE TOATE STRAZILE DE TI-E FRICA SA MERGI (DACA LE PUTEM NUMI STRAZI), CE SA MAI SPUNEM DE CANALIZARE, CA NU EXISTA…INTELEG CA ESTE CARTIER NOU, IN COSNTRUCTIE, DAR ASTA NU INSEAMNA CA OAMENII TREBUIE SA TRAIASCA INTR-UN MEDIU NECIVILIZAT..FARA STRAZI NEASFALTATE, FARA CANALIZARE, CU MIZERIA LA ORDINEA ZILEI SI ALTELE..O SA AUZIM BINENTELES, NU SUNT FONDURI….CAND VREODATA VOR FI FONDURI PT NOI OAMENII DE RAND? NICIODATA….

Lasa comentariu