Legislatie

Legislatie

  • Legea 52

Legea nr. 52/2003 – Prezenta lege stabileste regulile procedurale aplicabile pentru asigurarea transparentei decizionale în cadrul autoritatilor administratiei publice centrale si locale in raporturile stabilite intre ele cu cetatenii si asociatiile.

 

  • Legea 544

Legea nr. 544/2001 –  priveste accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public. Constituie unul dintre principiile relatiilor dintre persoane si autoritatile publice in conformitate cu Constitutia Romaniei si…

 

  • Legea 215

Legea nr. 215/2001 – reglementeaza regimul general al autonomiei locale precum si organizarea si functionarea autoritatilor administratiei publice locale Aplicarea principiilor…