Preşedintele Asociaţiei România Vie, Alexandru Surcel, ne-a comunicat propunerile membrilor acestei asociaţii, ce au fost înaintate în cadrul dezbaterilor purtate în cadrul Forumului Constituţional. Considerăm utilă publicarea lor atât pentru a face cunoscut punctul de vedere al acestei asociaţii, cât şi pentru a arăta implicarea organizaţiilor în proiectul noii Constituţii.

constitutia R

„Noi, Asociaţia ROMÂNIA VIE, fondată de un grup de protestatari din Bucureşti, Piaţa Universităţii – zona Arhitectură, având în vedere că, potrivit programării existente, marţi, 21 mai 2013, domnul profesor Cristian Pîrvulescu şi colaboratorii acestuia trebuie sa înainteze raportul privind lucrările Forumului Constituţional şi propunerile prezentate în cadrul acestuia către Comisia Interparlamentară de Modificare a Constituţiei, prezidată de preşedintele Senatului, domnul Crin Antonescu, dorim sa vă aducem la cunoştinţă un set de observaţii retrospective privind desfăşurarea acestui Forum.

Precizăm că am fost implicaţi masiv în aceste dezbateri, încă din a doua jumătate a lunii martie, şi că am sustinut puncte de vedere mai mult sau mai putin comune şi cu alte organizatii non-guvernamentale: Alianţa Naţională pentru Restaurarea Monarhiei (ANRM), Asociaţia Vocea Schimbării – de asemenea, organizaţii născute din Fenomenul Piaţa Universităţii 2012, Platforma Civică Acţiunea 2012 etc. Propunerile asociaţiei noastre, transpuse pe formularul tip pus la dispoziţie de Forumul Constituţional, au totalizat nu mai putin de 33 de pagini, privind aspecte din cele mai diverse din conţinutul Constituţiei”.

Redăm în continuare doar patru dintre cele unsprezece principii după care s-a ghidat asociaţia în conceperea propunerilor: lărgirea cadrului democratic şi a mijloacelor de exercitare a democraţiei directe, al aplicabilităţii referendumului, inclusiv al legiferării prin referendum; eliminarea unor dezechilibre dintre instituţii şi atribuirea unui conţinut real altora (avocatul poporului); introducerea votului de blam în cadrul procesului electoral; modificarea art. 152 în sensul eliminării interdicţiei de revizuire a formei republicane de guvernământ (se precizează că în această asociaţie coexistă republicani şi monarhişti, dar sunt cu toţii de acord că poporului român nu i s-a dat în mod corect ocazia să-şi aleagă liber forma de guvernământ).

Este important să arătăm că Asociaţia România Vie respinge regionalizarea, considerând-o inoportună şi birocratizantă şi doreşte lustrarea foştilor membri şi colaboratori ai Securităţii, ai activiştilor PCR de peste un anumit nivel, dar şi al persoanelor implicate în instigarea violenţelor din anii 1990-1991 şi în actele de mare corupţie ale ultimilor douăzeci şi trei de ani.

Alexandru Surcel mai scrie că: „Aşa cum se ştie, organizarea Forumului Constituţional a fost delegată Asociaţiei Pro Democraţia. Acest fapt a condus la aspecte pozitive şi negative pe care le vom enumera mai jos. Vom începe cu cele pozitive: 1. În general, dezbaterile s-au desfăşurat într-o atmosferă civilizată, iar majoritatea moderatorilor şi voluntarilor s-au achitat de datoria lor în mod lăudabil; 2. Au existat momente când domnul profesor Cristian Pîrvulescu a recunoscut public presiunea masivă venită din direcţii care nu erau conforme nici cu vederile moderatorilor şi nici cu obiectivele fixate la nivel politic (de exemplu, în cazul ridicării chestiunii modificării articolului 152, în sensul subliniat mai sus); 3. Discuţiile s-au înregistrat şi sperăm că se vor păstra măcar pentru istoriografie”.

Preşedintele Asociaţiei România Vie continuă, expunând aspectele negative:

„1. Procedura de înscriere şi participare la lucrările Forumului Constituţional a fost destul de netransparentă; în cazul nostru şi nu numai al nostru a fost nevoie de repetate telefoane şi discuţii cu domnul profesor Pîrvulescu şi cu domnul Todor Arpad. Am constatat apoi că în timp ce reprezentanţii societăţii civile au avut dificultati în a pătrunde în acest Forum, nu a fost o problema pentru anumite ONG-uri apropiate cercurilor din cadrul Şcolii Naţionale de Ştiinţe Politice şi Administrative să ajungă în dezbateri, atunci când au dorit. La unele dezbateri au fost aduse grupuri semnificative de studenţi ai aceleiaşi instituţii de învăţământ superior, a căror contribuţie a fost de regulă o tăcere absolută; 2. De asemenea, în cadrul conferinţei din 9 mai, de la Hotel Marriott, la care au luat parte şi membri ai Comisiei de la Veneţia, în sinteza distribuită acolo a ceea ce s-a spus a fi principalele propuneri, prezentarea echilibrată era doar aparentă, fiind introduse teme de nişă, cum ar fi multe dintre propunerile Coaliţiei anti-discriminare, care au fost preluate integral ca material ataşat sintezei, în schimb fiind ignorate cereri exprimate de numeroase voci, cum ar fi neimplementarea regionalizării sau eliminarea interdicţiei de revizuire a formei republicane de guvernământ; 3. Faptele enumerate mai sus ne duc la concluzia că, pe lângă o dorinţă a factorului politic de a ţine Forumul Constituţional şi ideile exprimate acolo sub un anumit control, s-a adăugat şi încercarea unor medii dintr-o anumită categorie de a folosi acest Forum ca pe o trambulină exclusivă a dezideratelor proprii şi de a cenzura celelalte voci din societatea civilă; 4. În unele cazuri, calitatea de moderator a trecut la persoane care nu erau voluntari ai Forumului Constituţional şi care, uneori, au lăsat de dorit. Doamna profesor Mihaela Miroiu, promotoare de marcă a feminismului în Romania, s-a remarcat printr-un stil autocratic şi arogant faţă de toţi cei cu alte opinii sau care au făcut observaţii unora dintre propunerile promovate de domnia sa (privind, de exemplu, introducerea normelor obligatorii de reprezentare pentru femei la toate nivelele). Pe lângă observaţii acide, domnia sa a încercat chiar să şi evite să acorde cuvântul celor cu pareri diferite”.

Ne oprim aici cu expunerea fidelă a opiniilor lui Alexandru Surcel. Preşedintele Asociaţiei România Vie spune în continuare că nu au primit un draft preliminar al raportului Forumului Constitutional, pentru a formula eventualele observaţii şi corecturi, deşi ar fi trebuit, conform discuţiilor purtate. De asemenea, la finalul Forumului Constituţional, nu s-a votat pentru alegerea persoanelor care vor ocupa locurile rezervate societăţii civile la lucrările Comisiei interparlamentare, urmând ca cel mai probabil aceste locuri să revină domnului profesor Pîrvulescu şi unuia dintre colaboratorii săi mai apropiaţi, ceea ce ar însemna reprezentarea societăţii civile de oameni desemnaţi de factorul politic, în opinia lui Alexandru Surcel.

 

Lasa comentariu