Senatorii au adoptat miercuri, 22 mai, un proiect de lege privind aplicarea, în perioada 2013-2018, a unor măsuri de protecţie socială pentru persoanele disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare.

senatul_romaniei

Potrivit proiectului, vor putea beneficia de prevederile acestuia numai persoanele care au încheiat contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată cu operatorii economici cu cel puţin 36 de luni înainte de data concedierii.

Persoanele concediate vor beneficia de indemnizaţie de şomaj, venit lunar de completare şi plăţi compensatorii.

Proiectul prevede că venitul lunar de completare se stabileşte odată cu indemnizaţia de şomaj şi este egal cu diferenţa dintre câştigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât câştigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea.

Totodată, venitul de completare se acordă lunar pe perioadele stabilite diferenţiat, în funcţie de vechimea în muncă a persoanelor concediate, după cum urmează: 12 luni pentru peroanele care au o vechime în muncă cuprinsă între 3 ani şi până la 10 ani, 20 de luni pentru persoanele care au o vechime în muncă între 10 ani şi până la 15 ani, 22 de luni pentru salariaţii care au o vechime în muncă cuprinsă între 15 ani şi până la 25 de ani, 24 de luni pentru salariaţii care au o vechime de cel puţin 25 de ani.

După încetarea plăţii indemnizaţiei de şomaj, persoanele concediate vor beneficia de un venit lunar de completare egal cu diferenţa dintre câştigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât câştigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea.

Proiectul adoptat miercuri de Senat mai prevede că persoanele care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru stabilirea indemnizaţiei de şomaj nu beneficiază de venit lunar de completare.

De asemenea, venitul lunar de completare se poate modifica odată cu recalcularea indemnizaţiei de şomaj ca urmare a indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă prin hotărâre de Guvern.

Prevederile sunt aplicabile şi în cazul în care plata indemnizaţiei de şomaj se suspendă în condiţiile legii şi persoana beneficiază de venitul lunar de completare. Persoanele care se reîncadrează în muncă beneficiază de 50% din venitul lunar de completare, prevede proiectul.

Proiectul, care se aplică până la data de 31 decembrie 2018 pentru persoanele disponibilizate prin concedieri colective are caracter de lege ordinară, Senatul fiind prima cameră sesizată.

AGERPRES

Lasa comentariu